Studieresa: Cyber Security

Cybersäkerhet har blivit till den absolut viktigaste framgångsfaktorn i den digitala omställningen. Detta både inom den offentliga sektorn och näringslivet. För att få ta del av erfarenheter, inspireras och knyta kontakter till experter inom området arrangerar Tysk-Svenska Handelskammaren en studieresa till München 2-4 mars 2020.

Studieresan äger rum i samband med den internationella konferensen Command Control, ett sektoröverskridande forum med fokus på framtidens datasäkerhet. Vi kompletterar de utvalda programpunkterna på konferensen med interaktiva studiebesök hos expertorganisationer, framstående företag och best practice.

Måndag 2 mars 2020

07.55 Direktflyg med SAS från Arlanda
 
10.05 Ankomst München
 
12.00 Lunch och välkommen till München
 

Gemensam lunch med IHK München och Oberbayern som ger oss en första presentation av regionen och dess förutsättningar (tbc). IHK München och Oberbayern är den lokala noden i det omfattande tyska handelskammarnätverket vilket binder samman regionens samtliga företag.
 

14.00 Zentrum Digitalisierung Bayern (ZD.B)
 

Presentation av Bayerns status avseende digitalisering och insatser kring cybersäkerhet. ZD.B är del av Bayerns övergripande digitaliseringsstrategi och en unik satsning som initierar och främjar projekt mellan olika instanser inom politik, näringsliv och forskning. Cybersäkerhet är ett fokuserat område.
 

16.00 Giesecke+Devrient samt expertnätverket Security Network Munich
 

Presentation och bilateral dialog. Giesecke+Devrient är en internationell ledande aktör inom säkerhetsteknologi och del av det experttunga nätverket Security Network Munich (Europas ledande nätverk inom området cybersäkerhet).
 

20.00 Debriefing inom gruppen och middag
 

Gemensam middag med nyckelpersoner från regionen Bayern för vidare bilaterala dialoger i informell miljö.
 

Tisdag 3 mars 2020

09.30 Keynote
Brittany Kaiser, f.d. Cambridge Analytica
 

Inspirationsföredrag av visselblåsaren och före detta Cambrige Analytica-anställde Brittany Kaiser kring datasäkerhetens nuvarande och framtida relevans.
 

10.15 Föredrag: Beyond the Security Looking Glass
Jimmy Sanders, Head of Information Security, Netflix
 

Motivationsföredrag med fokus på nya idéer och lösningar inom informationssäkerhet som den allt snabbare affärsvärlden kräver. Sanders ger nya perspektiv på framgångsrika säkerhetsprocesser och företagskultur.
 

11.00 Föredrag: Secure Digitization of the Health Sector
Prof. Dr. Alscher, Bosch Health Campus
 

Sjukvården utgör en av de mest riskutsatta sektorerna vad gäller cyberattacker. I takt med att medicinsk utrustning blir allt smartare och mer uppkopplad uppstår ytterligare risker.
 

12.00 Nätverkslunch
 

Möjlighet att prata med experter och nyckelpersoner inom området datasäkerhet.
 

13.00 Workshop: Live Crisis Simulation – test your crisis management in a cyber security incident
 

Individuell aktivitet för studieresan. Simulering där vi som grupp får pröva på att hantera en cyberincident med digitala hjälpmedel.
 

14.00 Dialog och Best practice: Tysk-svenskt erfarenhetsutbyte med utvalda talare och deltagare på konferensen
 

Möjlighet att samspråka med föredragshållare samt även att möta representanter för best practise- och expertföretag kring cybersäkerhet, som Munich RE.
 

16.00 ZITIS (Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich)
 

ZITIS är en av de yngsta tyska myndigheterna och fokuserar på IT och säkerhetsteknologier. Den är också en FoU-instans för tekniska lösningar inom cybersäkerhet. Verksamheten är anpassad till den offentliga sektorns behov och omfattar områden som digital forensik, telekomövervakning, krypto- och big data-analys samt tekniska frågeställningar kring förebyggande åtgärder avseende kriminalitet och spionage.
 

18.00 Opening party på Command Control
 

Exklusiv inbjudan till detta mingel och möjlighet för vidare nätverkande.
 

Onsdag 4 mars 2020

09.00 Interaktivt studiebesök: Fraunhofer-institut AISEC
 

Fraunhofer Institute for Applied and Integrated Security (AISEC) bedriver forskning rörande applikationsinriktade säkerhetslösningar och dess integrering i befintliga system. I en modern och innovativ labbmiljö tar AISEC fram nya teknologier kring säkerhetsanalys och för att öka cybersäkerhet.
 

11.00 Interaktivt studiebesök: Information Security Hub (ISH) vid Münchens flygplats
 

Münchens flygplats erbjuder via ISH en ultramodern test- och labbmiljö inom IT-säkerhet. Här testar företag, myndigheter etc. sina framtida teknologier och processer samt vidareutbildar sina experter inom området.
 

13.00 Avslutande gemensam lunch
 
15.30 Hemresa till Sverige (direktflyg med SAS med ankomst på ARN kl. 17.45)
 

Denna studieresa är del av vår bilaterala innovationsplattform German Swedish Tech Forum och arrangeras i samarbete med Messe München.
 

Målgrupp
Denna resa riktar sig till svenska beslutsfattare och nyckelpersoner inom näringsliv, förvaltning och forskning som arbetar med IT- och cybersäkerhet.
 

Anmälan och kostnad
Deltagaravgift för studieresan är 9 000 SEK per person exkl. moms.

Avgiften för startups ko-finansieras av German Swedish Tech Forum med ett bidrag på 3 000 SEK per deltagare.

I deltagaravgiften ingår programplanering, inträdesbiljett till konferensen och kvällsmottagningen (värde: 5 900 SEK), transport på plats i Tyskland samt medverkan av tysk-svensk projektledare under hela programmet inkl. språkligt stöd.

Vi har förbokat hotellrum till förmånligt pris (ca. 1 900 SEK för 2 nätter inkl. frukost) och koordinerar bokningen för deltagarna. Rek. flyg från/till Stockholm-München se programmet ovan. Du bokar din flygresa själv.

Antalet platser är begränsat till 10 deltagare (först till kvarn gäller).

För mer information och intresseanmälan kontakta gärna Marion Freitag.

Välkomna till en informativ och inspirerande resa till München!

Kontakt

Marion Freitag

Mässor

Telefon

+46-8-665 18 23

07:55
arrow_forward
15:30
2 mar
arrow_forward
4 mar
2020
Bayern
München

I samarbete med