Ett handslag framför de tyska och svenska flaggorna.

Informationsmöte om utlysning för samarbetsprojekt Sverige-Tyskland

Välkommen till informationsmöte om en ny utlysning där Vinnova och tyska näringsdepartementet (BMWi) finansierar samarbetsprojekt mellan svenska och tyska företag med upp till 499 anställda.

Samarbete mellan Sverige och Tyskland är starkt prioriterat inom ramen för det ingångna svensk-tyska innovationspartnerskapet. I förlängning förväntas partnerskapet att ytterligare stärka ländernas konkurrenskraft och lägga grunden för nya exportframgångar och arbetstillfällen.

Vinnova och tysk motpart, AiF Projekt GmbH som agerar i uppdrag av tyska näringsdepartementet, erbjuder nu en möjlighet till projektfinansiering för SMF-samarbetsprojekt (observera att antal anställda är upp till 499) i en ny utlysning. Tyskland som beskrivs som Europas ekonomiska motor och en av världens största industrinationer har visat ett stort intresse för och synergier inom SMF-samarbete länderna emellan.

En spännande möjlighet erbjuds därmed för företag, enligt ovan, att påbörja gemensamma projekt kring produktutveckling, teknikbaserade tjänster eller metoder inom alla teknik- och tillämpningsområden. Projekten ska i nästföljande steg kunna generera hållbara lösningar med både marknadspotential och möjlighet att hantera samhällsutmaningar i internationell kontext.

På mötet presenteras utlysningens bakgrund, innehåll och ansökningsförfarande både för de svenska och de tyska projektparterna. En representant från AiF Projekt GmbH deltar också på mötet och berättar mer om hur ansöknings- och finansieringsprocessen ser ut i Tyskland. Från Tysk-Svenska Handelskammaren deltar Verena Adamheit, Market Entry & Business Development, för att informera om hur vi på handelskammaren kan hjälpa till att hitta affärspartner. Det kommer även att finnas tid för att besvara eventuella frågor på plats.

Observera att mötet kommer att hållas på engelska. Kaffe och registrering börjar klockan 10.00, sedan börjar dagen klockan 10.30.

Anmälan:

Anmäl dig på Vinnovas webbplats. Vänligen notera att det är begränsat antal platser på mötet. Om mötet blir fullbokat så upprättas en väntelista.

Kontakt

Verena Adamheit

Market Entry & Business Development

Telefon

+46-8-665 18 96

10:00
arrow_forward
14:00
6 nov
2018
Vinnova, Lokal Nobel
Mäster Samuelsgatan 56
Stockholm