WEEE-symbolen / WEEE-Gerätekennzeichen

Användning

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Internationell symbol för elektriska och elektroniska produkter som enligt EU-direktivet 2012/19/EU (WEEE) omfattas av producentansvar. Visar att produkten skall samlas in separat och ej får kastas i vanliga sopor.

Lagligt krav?

Ja, i enlighet med det ovannämnda EU-direktivet och dess implementering i respektive lands lagstiftning.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Det krävs inget avtal för att få använda symbolen. Däremot ska producenten ansvara för insamling av WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment) själv eller genom ett avtal med en insamlingsorganisation.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Nej.

Användning av symbolen

Användningen av symbolen är obligatorisk.

Övrigt

Det svarta strecket under soptunnan indikerar att produkten lades ut på marknaden efter 2005 då direktivet först trädde i kraft. Se även överkryssad soptunna.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.