Ü-Zeichen (Übereinstimmungszeichen der Hersteller mit Prüfzeugnis)

Användning

Ursprungsland: Tyskland
Tillämpningsområde: Tyskland

Klassificering

Kvalitetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att produkten faller under kontrollkategorin ÜHP samt har godkänts enligt denna kontrollstandard. Detta innebär att produkten uppfyller de lagliga kvalitetskrav som ställs på särskilda klasser av byggmaterial i den så kallade ”Bauregelliste A, Teil 1” och att typprovning har utförts av en ackrediterad kontrollant.

Lagligt krav?

Ja, lagligt krav på typprovning enligt tyska lagstiftningen ”Bauordnungsrecht” för byggmaterial som ingår i ovannämnda ”Bauregelliste”.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs via typprovning som genomförs av en ackrediterad kontrollant.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Endast kostnad för typprovning debiteras.

Användning av symbolen

Typintyget berättigar till frivillig märkning av produkter som omfattas av ÜHP samt vid marknadsföring av produkterna.

Övrigt

Märkning med Ü-Zeichen ska uppvisa tillverkarens namn, produktbeteckning samt varför produkten godkändes, till exempel med hänvisning till regelverk eller standard.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.