Ü-Zeichen lt. Übereinstimmungszertifikat

Användning

Ursprungsland: Tyskland
Tillämpningsområde: Tyskland

Klassificering

Kvalitetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att produkten uppfyller de lagliga kvalitetskrav som ställs på särskilda klasser av byggmaterial i den så kallade ”Bauregelliste A, Teil 1” och att typprovning har utförts enligt angivna metoder. Fortlöpande övervakande kontroll genomförs.

Lagligt krav?

Ja, lagligt krav på certifiering enligt tyska bygglagstiftningen ”Bauordnungsrecht” för byggmaterial som ingår i ovannämnda ”Bauregelliste”.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering och avtal om övervakande kontroll krävs med ackrediterad kontrollant.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja, kostnad debiteras för typprovning, certifiering och kontroll.

Användning av symbolen

Certifiering berättigar till frivillig märkning av produkter som omfattas av typprovning samt vid annonsering eller annan reklam för produkterna.

Övrigt

Märkning med Ü-Zeichen ska uppvisa tillverkarens namn, produktbeteckning samt varför produkten godkändes, till exempel med hänvisning till regelverk eller standard. Företaget som genomförde kontrollen ska även inkludera sin egen logga i märkningen.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.