TÜV / Technischer Überwachungsverein

Användning

Ursprungsland: Tyskland
Tillämpningsområde: Internationellt

Klassificering

Kvalitetssymbol
Säkerhetssymbol

Vad står symbolen för?

TÜV är en kollektiv benämning på ett flertal organisationer som bedriver professionella inspektioner och kvalitetskontroller av produkter och tjänster inom en mängd olika områden. TÜV-företag är ackrediterade kontrollanter för många av de symboler som kräver oberoende tredjepartscertifiering, till exempel Der Blaue Engel.

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Godkänd kontroll krävs för att få använda symbolen.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja, i form av kvalificerande kontroll.

Användning av symbolen

Godkänd kontroll berättigar till frivillig användning av symbolen fram tills dess att giltighetsperioden har gått ut. Denna giltighetsperiod varierar beroende på produkt och TÜV-företag.

Övrigt

Trots att de olika företagen har det skyddade varumärket TÜV gemensamt står de i konkurrens med varandra. De regionala beteckningarna (till exempel Nord, Süd, Rheinland) skiljer dem åt.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.