Svenskt typgodkännande

Användning

Ursprungsland: Sverige
Tillämpningsområde: Sverige

Klassificering

Kvalitetssymbol
Säkerhetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att produkten, konstruktionen eller anordningen har tillverkats i enlighet med gällande krav i Sverige.

Lagligt krav?

Inget lagligt krav, med vissa undantag.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering av ackrediterat kontrollant krävs.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Certifieringsprocessen är avgiftsbelagd.

Användning av symbolen

Typgodkända konstruktioner och anordningar skall märkas med symbolen samt ett identifikationsnummer.

Övrigt

Nationell märkning med legal verkan i Sverige. Märkningen skall utföras i enlighet med Boverkets föreskrifter om typgodkännande (TYP). Typgodkännandet slutar gälla när det uppstår en harmoniserad standard för produkten – dvs att en CE-märkning är möjlig och övergångstiden löpt ut. Symbolen ägs av Boverket.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.