Svanen / Nordic Swan

Användning

Ursprungsland: Sverige
Tillämpningsområde: Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island

Klassificering

Miljösymbol
Kvalitetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att produkten är kontrollerad och godkänd enligt organisationens miljö- och kvalitetskriterier.

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen.

Övrigt

Nordiskt miljömärke, instiftat av Nordiska Ministerrådet. Märkningen innefattar krav som täcker hela produktens livscykel och dessa kontrolleras regelbundet av oberoende parter. Märkningen gäller i högst tre år, därefter höjs kraven.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.