SUB / Skyddad ursprungsbeteckning / Geschützte Ursprungsbezeichnung

Användning

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

Övrigt

Vad står symbolen för?

Symbolen utmärker en livsmedelsprodukt vars produktion, bearbetning och beredning måste äga rum inom ett bestämt geografiskt område och som måste präglas av en etablerad sakkunskap.

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs. Varje EU-medlemsland har ett eget nationellt certifieringsorgan.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Erhållet certifikat berättigar till frivillig användning av symbolen.

Övrigt

Ingår i det europeiska märkningssystemet för särskiljande av livsmedel med specifik karaktär som fastställts i direktivet EG 1151/2012.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.