SGB / Skyddad geografisk beteckning / Geschützte Geografische Angabe

Användning

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

Övrigt

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att ett livsmedels anknytning till en specifik geografiskt region bibehålls för antigen produktions-, bearbetnings- eller beredningsstadiet, alternativt alla dessa.

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs. Varje EU-land har ett eget nationellt certifieringsorgan.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Erhållet certifikat berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

Ingår i det europeiska märkningssystemet för särskiljande av livsmedel med specifik karaktär som fastställts i direktivet EG 1151/2012.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.