Sädesaxet / Glutenfritt

Användning

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

Hälsosymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen garanterar att förpackningen innehåller glutenfritt livsmedel som uppfyller kraven om "livsmedel för särskilda grupper" som fastställts i EU förordningen 609/2013.

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

För att använda symbolen krävs tillstånd från Svenska Celiakiförbundet. Detta tillstånd kräver i sin tur en godkänd, ISO-certifierad kontroll av produkten.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Licensieringsavgifter kan tillkomma beroende på företaget som ansöker och den obligatoriska kontrollen innebär också en kostnad.

Användning av symbolen

Erhållet tillstånd berättigar till frivillig användning av symbolen. Produktens licenskod måste också synas i märkningen.

Övrigt

Livsmedlet måste vara glutenfritt och tillverkas i en glutenfri miljö. Noggranna och regelbundna kontroller ska utföras.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.