RIGK

Användning

Ursprungsland: Tyskland
Tillämpningsområde: Tyskland

Klassificering

Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att användaren är ansluten till RIGK-systemet (System zur Rückführung industrieller und gewerblicher Kunststoffverpackungen) som är ett självinlämningssystem för industriella transportförpackningar.

Lagligt krav?

Nej. Däremot är alla producenter, importörer och försäljare av förpackningar ansvariga för att dessa samlas in och återvinns enligt den tyska förpackningsförordningen.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen. Märkning med symbolen garanterar kostnadsfri inlämning till RIGK:s inlämningsstationer.

Övrigt

Gäller förpackningar som består till mer än 50 procent av plast.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.