RESY

Användning

Ursprungsland: Tyskland
Tillämpningsområde: Internationellt

Klassificering

Förpackningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen indikerar att förpackningen är återvinningsbar. Ett faktiskt återvinningssystem tillhandahålls dock inte av RESY, alltså är symbolen ingen garanti för att förpackningen återvinns. Används främst på transportförpackningar och ytteremballage.

Lagligt krav?

Nej. Däremot är alla producenter, importörer och försäljare av förpackningar ansvariga för att dessa samlas in och återvinns enligt den tyska förpackningsförordningen.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen. Både licensnumret och symbolen måste visas på förpackningen.

Övrigt

Avtal med återvinningssystem måste slutas separat, kostnaden för detta ingår inte.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.