Repasack

Användning

Ursprungsland: Tyskland
Tillämpningsområde: Tyskland

Klassificering

Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att producenten är ansluten till Repasack, ett återvinningssystem för kraftpapperssäckar. Symbolens utseende varierar beroende på vad säcken innehåller för gods.

Lagligt krav?

Nej. Däremot är alla producenter, importörer och försäljare av förpackningar ansvariga för att dessa samlas in och återvinns enligt den tyska förpackningsförordningen.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Licensavtal berättigar till frivillig användning av symbolen. Märkning av förpackningar med Repasacksymbolen och producentens registreringsnummer är ett krav för att systemet ska hämta och återvinna dem utan extra kostnad.

Övrigt

Märkta produkter får ej innehålla främmande beståndsdelar som metall, glas, gummi eller andra förpackningsmaterial.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.