Pantsymbolen

Användning:

Ursprungsland: Sverige
Tillämpningsområde: Sverige

Klassificering

Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen upplyser om att förpackningen kan pantas samt hur mycket pant konsumenten får tillbaka vid inlämning av förpackningen.

Lagligt krav?

Ja. Enligt förordning (2005:220) ska producenter eller importörer i Sverige som tappar konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk ta ansvar för att dessa förpackningar omhändertas och återvinns via ett godkänt återvinningssystem.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Ja, avtal måste slutas med återvinningssystemet.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Nej, men en anslutningsavgift debiteras av återvinningssystemet.

Användning av symbolen

Användningen av symbolen är obligatorisk.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.