PAMIRA (Pack-Mittel-Rücknahme-Agrar)

Användning

Ursprungsland: Tyskland
Tillämpningsområde: Tyskland

Klassificering

Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att användaren har anslutit sig till PAMIRA, ett system som samlar ihop och återvinner växtskyddsmedelsförpackningar.

Lagligt krav?

Nej. Däremot är alla producenter, importörer och försäljare av förpackningar ansvariga för att dessa samlas in och återvinns enligt tyska förpackningsförordningen.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen. Märkning med symbolen garanterar näringslivet kostnadsfri inlämning vid Pamiras återvinningsstationer.

Övrigt

PAMIRA-systemet ingår i RIGK.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.