Överkryssad soptunna / Batteriinsamlingsmärket / Durchgestrichene Mülltonne

Användning

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Internationell symbol för batterier och varor med inbyggda miljöfarliga batterier enligt EU-direktivet 2006/66/EC och 93/86/EEC som visar att produkten är miljöfarlig och ej får kastas i vanliga sopor. Indikerar även att det finns ett insamlingssystem.

Lagligt krav?

Ja, i enlighet med de ovannämnda EU-direktiven och deras implementering i respektive lands lagstiftning.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Det krävs inget avtal för att få använda symbolen. Producenten eller importören ska dock i de flesta länder sköta insamlingen själv eller via en insamlingsorganisation.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Nej.

Användning av symbolen

Användning av symbolen är obligatorisk.

Övrigt

Förutom symbolen skall den kemiska beteckningen under symbolen upplysa om vilken tungmetall batteriet innehåller. Se även WEEE-symbolen.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Laddar...

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.