Normpack

Användning

Ursprungsland: Sverige
Tillämpningsområde: Sverige

Klassificering

Förpackningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen används på material och produkter avsedda för att komma i kontakt med livsmedel. Märkta förpackningar uppfyller Normpacks krav och lever upp till gällande svenska lagar och förordningar samt EU-direktiv och andra regelverk.

Lagligt krav?

Nej. Normpack är industrins egenkontrollsystem som etablerats i överenskommelse med Statens Livsmedelsverk (SLV).

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Medlemskap krävs.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Godkänd certifiering av Normpack berättigar till frivillig användning av symbolen.

Övrigt

Kontrollsystem där industrin förbinder sig att uppfylla lagar och rekommendationer ingående i den så kallade Normpacknormen. Certifikatet som utfärdas av Normpack innehåller uppgifter om leverantör, handelsnamn, materialsammansättning, användningsområden med mera och gäller i två år.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.