Möbelfakta

 

Användning

Ursprungsland: Sverige
Tillämpningsområde: Sverige

Klassificering

Kvalitetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen informerar om att möbeln har genomgått omfattande provningar och därefter godkänts efter gällande kravspecifikationer inom områdena kvalitet, miljö och socialt ansvar.

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Avtal krävs.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Tillstånd att använda symbolen utfärdas av TMF (Trä- och Möbelföretagen) efter ansökan tillsammans med erforderliga provningsintyg.

Övrigt

Tester utförs av en anställd som genomgått en utbildning hos TMF.

 

Denna information är en del av vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.