Marine Stewardship Council / MSC-Siegel

Användning

Ursprungsland: Internationellt
Tillämpningsområde: Internationellt

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Tjänster och produkter som använder sig av hav och marina resurser kan märkas med symbolen efter att ha blivit granskade och godkända av MSC. Certifieringen sker utefter principerna "livskraftiga fiskbestånd", "minimal miljöpåverkan" och "effektiv förvaltning". Organisationen tar hänsyn till lokala, nationella och internationella lagar och riktlinjer.

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Certifiering berättigar till frivillig användning av symbolen.

Övrigt

Regelbundna kontroller av licenstagarna genomförs av ackrediterade certifieringsorganisationer.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.