Kompostierbarkeitszeichen / Seedling logo

Användning

Ursprungsland: Tyskland
Tillämpningsområde: Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Nederländerna, Polen

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen kännetecknar produkter bestående av komposterbart material. Den är dock ingen garanti för att ett återvinningssystem för produkten faktiskt existerar.

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs och genomförs av DIN CERTCO som förvaltar symbolen.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Certifiering berättigar till frivillig användning av symbolen. Tillsammans med symbolen måste texten ”komposterbart” i landets språk samt symbolanvändarens registreringsnummer visas.

Övrigt

Märkningskraven är baserade på EN 13432. 

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.