KBS-Symbol

Användning

Ursprungsland: Tyskland
Tillämpningsområde: Tyskland

Klassificering

Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att användaren är ansluten till KBS (Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl), ett återvinningssystem för transportförpackningar i vit- och svartplåt som huvudsakligen är ämnade för kemisktekniskt gods.

Lagligt krav?

Nej. Däremot är alla producenter, importörer och försäljare av förpackningar ansvariga för att dessa samlas in och återvinns, enligt den tyska förpackningsförordningen.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen. Märkning med symbolen garanterar kostnadsfri insamling.

Övrigt

Förpackningar avsedda för gods som innehåller skadliga ämnen återvinns via KBS-extra.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.