ISO 14001

Användning

Ursprungsland: Internationellt
Tillämpningsområde: Internationellt

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

ISO 14001 är en internationell miljöstyrningsstandard som tagits fram av ISO, International Organization for Standardization. Den ingår i ISO 14000-familjen som omfattar standarder på miljöområdet såsom miljörevision, miljömärkning, livscykelanalys och miljöprestanda.

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Erhållen certifiering berättigar till frivillig användning av symbolen.

Övrigt

ISO 14001 kan tillämpas inom alla typer av verksamheter. ISO 14000-seriens standarder gäller över hela världen.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.