IPPC / ISPM 15

Användning

Ursprungsland: Internationellt
Tillämpningsområde: Internationellt

Klassificering

Förpackningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att förpackningsvirket (inklusive stödvirke) är behandlat enligt standarden ISPM 15 enligt den internationella växtskyddskonventionen (IPPC) och därmed är fritt från skadedjur.

Lagligt krav?

Nationella importregler gäller; krav på symbolen inom internationell handel. Med vissa undantag är det inget krav på symbolen när det gäller handel mellan EU-länder.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering från Jordbruksverket krävs.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja, Jordbruksverket debiterar en årlig grundavgift samt en kontrollavgift.

Användning av symbolen

Obligatorisk märkning inom internationell handel.

Övrigt

EU:s inre marknad berörs inte av reglerna för träemballage, med undantag för förpackningar som tillverkats av virke från Portugal och delar av Spanien, där särskilda regler gäller. Träemballage (t ex pallar) vars cirkulation sträcker sig utanför EU måste dock vara godkända och märkta. Gods lastat i eller på omärkt träemballage kan stoppas av växtskyddsmyndigheterna i dessa länder.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.