Interseroh

Användning

Ursprungsland: Tyskland
Tillämpningsområde: Tyskland, Österrike, Polen m.m.

Klassificering

Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att en producent är ansluten till återvinningssystemet Interseroh, vilket innebär att produkten som bär symbolen hämtas och återvinns av dem utan extra kostnad.

Lagligt krav?

Nej. Däremot är alla producenter, importörer och försäljare av förpackningar ansvariga för att dessa samlas in och återvinns, enligt tyska förpackningsförordningen.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Märkning av förpackningar med Interseroh-symbolen är ett krav för att systemet ska hämta och återvinna dem utan extra kostnad.

Övrigt

Tillsammans med symbolen skall licensnumret anges på förpackningen.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.