GTS / Garanterad traditionell specialitet / Garantiert traditionelle Spezialität

Användning

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

Kvalitetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen garanterar att produkten både har producerats på ett traditionsenligt sätt och består av traditionella ingredienser.

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs. Varje EU-medlemsland har ett eget nationellt certifieringsorgan.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Erhållen certifikat berättigar till frivillig användning av symbolen.

Övrigt

Ingår i det europeiska märkningssystemet för särskiljande av livsmedel med specifik karaktär som fastställts i direktivet EG 1151/2012.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.