Grüner Strom

Användning

Ursprungsland: Tyskland
Tillämpningsområde: Tyskland

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen är en garanti för el som kommer från förnybara källor.

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licens krävs.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen.

Övrigt

Både certifierings- och licensavgift tillkommer.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.