GRS

Användning

Ursprungsland: Tyskland
Tillämpningsområde: Tyskland

Klassificering

Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att en produkt eller insamlingsställe är anslutet till GRS (Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien) som är Tysklands största återvinningsorganisation för batterier.

Lagligt krav?

Det finns inget krav på själva symbolen. Enligt tysk lag samt EU-direktiven 2006/66/EC och 93/86/EEC måste dock alla producenter, importörer och försäljare av batterier ansvara för att dessa samlas in och återvinns, antingen själva eller via ett återvinningssystem som GRS.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Avtal med GRS krävs.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Symbolen i sig är inte avgiftsbelagd, men GRS debiterar en medlemsavgift.

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen.

Övrigt

Se även Batteriinsamlingsmärket.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.