Glasinsamlingsmärket

Användning

Ursprungsland: Sverige
Tillämpningsområde: Sverige

Klassificering

Återvinningssymbol

Vad står symbolerna för?

Symbolerna (färgat/ofärgat) visar att förpackningen ska sorteras som glas.

Lagligt krav?

Nej. Enligt förordningen om producentansvar (SFS 2014:1073) är det inte obligatoriskt att märka förpackningar med hänsyn till återvinning. Observera att det däremot är obligatoriskt för producenter att tillhandahålla, alternativt vara anslutna till, ett insamlingssystem för sina förpackningar.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Avtal krävs.

Är användningen av symbolerna avgiftsbelagd?

Nej.

Användning av symbolerna

Vad gäller användningen av symbolen hänvisar Svensk glasåtervinning till FTI:s rekommendationer för förpackningsmärkning.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.