Glaset och gaffeln / Glas-und-Gabel-Symbol

Användning

Ursprungsland: Internationellt
Tillämpningsområde: Internationellt

Klassificering

Förpackningssymbol

Vad står symbolen för?

Glaset och gaffeln visar att förpackningsmaterialet uppfyller EG-kraven vad gäller material avsett att komma i kontakt med livsmedel.

Lagligt krav?

Nej. Symbolen kan ersättas med text så länge samma information förmedlas. Detta enligt EU-förordning 1935/2004.

Är symbolen avgiftsbelagd?

Nej.

Användning av symbolen

Symbolen kan ersättas med text om samma information förmedlas tydligt.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.