Geprüfte Sicherheit / GS / Prövad säkerhet

 

Användning

Ursprungsland: Tyskland
Tillämpningsområde: Internationellt

Klassificering

Kvalitetssymbol
Säkerhetssymbol

Vad står symbolen för?

GS-symbolen visar att produkten har kontrollerats och uppfyller kraven i German Device Safety Act. Därigenom har köpare, återförsäljare och slutkonsumenter en garanti att produkten uppfyller de senaste säkerhetskraven.

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Produktcertifiering krävs och avtal måste tecknas.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Certifierade produkter ska vara märkta.

Övrigt

GS-märkning är en frivillig tredjepartsprovning som utförs av ackrediterade kontrollorganisationer. I Tyskland är marknadskravet för GS-märket starkt. Man provar och certifierar efter de krav och standarder som respektive produkt ska uppfylla.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.