FTI

Användning:

Ursprungsland: Sverige
Tillämpningsområde: Sverige

Klassificering

Återvinningssymboler


Vad står symbolerna för?

Symbolerna tillhandahålls av FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen). Förpackningsmärkningen är en del av ett gemensamt nordiskt skyltsystem för samtliga avfallsfraktioner. Systemet är framtaget av Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, tillsammans med motsvarande organisationer i Norge och Danmark.

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Det krävs inget avtal för att få använda symbolerna. Dock måste man sluta avtal med FTI om förpackningarna faktiskt skall återvinnas.

Är användningen av symbolerna avgiftsbelagd?

Nej.

Användningen av symbolen

Användningen är frivillig.

Övrigt

FTI rekommenderar att producenter märker sina förpackningar med både den relevanta symbolen och en textbeskrivning i återvinningssyfte.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.