EU:s energimärke / Energimärket / Energieverbrauchskennzeichnung

Användning

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen informerar om en varas energiförbrukning och bullernivå.

Lagligt krav?

Ja. Märkningen baseras på EU-direktivet 2017/1369 om standardiserad konsumentinformation.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Inget krav på licens.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Nej.

Användning av symbolen

Användning av symbolen är obligatorisk.

Övrigt

Det finns inget nationellt certifieringsorgan som ansvarar för EU:s energimärke. Tillverkarna och handlarna har delat ansvar. Tillverkaren ansvarar för att informationen är korrekt samt ser till att det följer med en informationsremsa med varje produkt. Handlaren ansvarar för att alla produkter är märkta. Nationella kontrollmyndigheter i respektive land utför årliga kontroller.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.