EU-miljömärket / EU Ecolabel / EU-blomman

Användning

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen är EU:s miljömärkning på konsumentvaror (förutom livsmedel och läkemedel) och tjänster.

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Symbolen får användas i alla EU-medlemsstater. Ansökan och certifiering behandlas av ett behörigt nationellt organ.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Godkänd ansökan berättigar till frivillig användning av symbolen.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.