EU ekologiskt jordbruk / EU-Blatt

Användning

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen är en garanti för att livsmedlet tillverkats i enlighet med EU-direktivet om ekologiskt jordbruk (271/2010/EU).

Lagligt krav?

Ja. Alla färdigförpackade ekologiska produkter måste enligt EU-lag vara märkta med symbolen. Om produkten importerats från ett land utanför EU gäller inte detta krav.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Produktionen ska kontrolleras av lokala EU-myndigheter.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Nej.

Användningen av symbolen

Användning av symbolen är obligatorisk för EU-producenter.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.