EPD

Användning

Ursprungsland: Internationellt
Tillämpningsområde: Internationellt

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen indikerar att ett företag har låtit deklarera en produkts miljöpåverkan.

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Certifiering berättigar till frivillig användning av symbolen i samband med den produkt eller tjänst som deklarerats.

Övrigt

EPD baseras på en livscykelanalys där man tar hänsyn till förbrukning av energi och råvaror, utsläpp samt avfallsregleringar. Vänder sig i första hand till professionella inköpare som stöd vid upphandling och leverantörsbedömning. Ska inte ses som alternativ till de vanliga miljömärkena utan kompletterar dessa.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.