Energy Star / Energy Star Certfication Mark

Användning

Ursprungsland: USA
Tillämpningsområde: Internationellt

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Inom EU används symbolen som märkning för energieffektiv kontorsutrustning.

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Avtal med EPA (Environmental Protection Agency) och certifiering från ett ackrediterat testinstitut krävs.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Inga kostnader för ansökning, men då produkttesterna måste genomföras av ett ackrediterat testinstitut innebär godkännandeprocessen en kostnad.

Användning av symbolen

Erhållen certifiering berättigar till frivillig användning av symbolen på just den produkt som godkänts. Varje enskild produkt som man vill märka måste testas. 

Övrigt

Tillsammans med TCO-märket är Energy Star den viktigaste symbolen inom energiområdet internationellt.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.