EMAS

Användning

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen står för EMAS (Eco Management and Audit Scheme), EU-komissionens miljöledningssystem. På svenska kallas EMAS för EU:s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning.

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Registrering krävs. Granskning och godkännande genomförs av ackrediterade miljökontrollanter.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Efter godkännandet är det frivillig att använda symbolen. Registreringsnumret måste visas tillsammans med logotypen.

Övrigt

EMAS kräver en offentlig miljöredovisning som redovisar resultatet av företagets miljöarbete. EMAS gäller enbart i Europa. Kraven i EMAS är "hårdare" än i ISO 14001 på en del punkter.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.