ECE-Label 44/03 / Bilbarnstolsmärkning

Användning

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

Kvalitetssymbol
Säkerhetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att bilbarnstolen är godkänd enl. EU-riktlinje ECE 44/04 och därmed får säljas inom EU.

Lagligt krav?

Ja.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Godkännande av certifierad myndighet krävs. I Sverige är detta Transportstyrelsen.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Kontrollmyndigheten tar ut en avgift i samband med inspektion, men symbolen i sig är inte avgiftsbelagd.

Användning av symbolen

Användning av symbolen är obligatorisk efter erhållen licens.

Övrigt

Märkningen visar vilken kategori stolen har godkänts inom, den maximala bärvikten, landsbeteckning (var kontrollen har genomförts), godkännandenummer och spårningsnummer. Stolar som godkänts i ett EU-land får säljas i alla medlemsländer.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.