e-märket / EG-märke / EEC’e’mark / EWG-Zeichen

Användning

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

Förpackningssymbol
Kvalitetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen garanterar att nettomängden i den e-märkta förpackningen inte avviker med mer än vad EU-direktiven tillåter.

Laglig krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs i form av regelbundna kontroller utförda av förpackaren själv, men som godkänts av en ackrediterad myndighet eller organisation på nationell nivå. Dessa sker i enlighet med de krav som fastställts i EU-direktiven 76/211/EEC och 75/106/EEC.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Symbolen i sig är inte avgiftsbelagd, men den myndighet som godkänner egenkontrollen tar ut en avgift.

Användning av symbolen

Erhållet certifikat berättigar till frivillig användning av symbolen.

Övrigt

e-märket är till för att underlätta varuflödet inom EU.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.