Gröna punkten / Der Grüne Punkt / Green Dot

Användning

Ursprungsland: Tyskland
Tillämpningsområde: Internationellt

Klassificering

Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att företaget har anslutit sig till den nationella återvinningsorganisationen som förvaltar Gröna punkten och används mestadels på konsumentförpackningar av alla slags material.

Lagligt krav?

Nej. Däremot är alla producenter, importörer och försäljare av förpackningar ansvariga för att dessa samlas in och återvinns enligt den tyska förpackningsförordningen.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Avtal krävs. Det företag som vill använda sig av Gröna Punkten måste vara anslutet till återvinningsorganisationen som förvaltar symbolen i det land där försäljningen bedrivs för att få använda den.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Användningen av symbolen är frivillig i de flesta länder efter erhållen licens.

Övrigt

Gröna Punkten är den mest kända symbolen för förpackningsåtervinning i Europa (används i över 30 länder). Om leverantörens namn inte kan fastställas på förpackningen måste licensnumret i flera länder anges under symbolen.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.