Der Blaue Engel / Blå ängeln

Användning

Ursprungsland: Tyskland
Tillämpningsområde: Internationellt

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen tilldelas produkter och tjänster som utmärker sig med tydliga miljömässiga fördelar gentemot andra jämförbara produkter eller tjänster.

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Erhållet certifikat berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

Används främst i Tyskland och anses vara världens mest etablerade miljömärke. Organisationens krav och riktlinjer har högt anseende i Europa.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.