CE-märket / CE-Zeichen

Användning

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

Säkerhetssymbol
Övrigt

Vad står symbolen för?

Symbolen bekräftar att produkten uppfyller alla relevanta säkerhetskrav som EU-standardiseringsorganisationerna CEN, CENELEC och ETSI ställer för just denna produktgrupp och att även överordnade krav på hälsa, miljö och säkerhet samt vissa allmäna krav är uppfyllda.

Lagligt krav?

Ja, enligt EU-direktiv 89/686/EEG. Användning av symbolen är obligatorisk för att kunna sälja produkten inom Europa.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Självintyg krävs av tillverkaren.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Nej.

Användning av symbolen

Symbolen gäller för de flesta produkter som säljs inom EU, oavsett om de har tillverkats inom EU eller inte. Används av tullen och andra kontrollmyndigheter som information att varan får säljas fritt i alla länder inom EU. Är inget kvalitetsmärke.

Övrigt

Av tillverkaren krävs alltid en gedigen dokumentation som underlag för CE-märkning, vilket i praktiken innebär att tillverkaren själv intygar för myndigheterna att produkten uppfyller applicerbara säkerhetskrav inom EU. Den ansvariga myndigheten i varje EU-land är skyldig att utföra marknadskontroll som omfattar både dokumentationen och utrustningen som ingår i produktens tillverkningsprocess.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.