CCR Rebat

Användning

Ursprungsland: Tyskland
Tillämpningsområde: Tyskland

Klassificering

Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att producenten är ansluten till batteriinsamlingssystemet CCR Rebat, ett av fyra insamlingssystem i Tyskland som erbjuder sina tjänster till WEEE-producenter.

Lagligt krav?

Det finns inget lagligt krav på just Rebatsymbolen. Däremot är det viktigt att tänka på att man enligt tysk och europeisk lagstiftning är bunden av ett producentansvar som innefattar bl a plikten att märka batterier med Batteriinsamlingsmärket.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Avtal med organisationen krävs.

Är användingen av symbolen avgiftsbelagd?

Symbolen i sig är inte avgiftsbelagd, men att teckna avtal hos Rebat och därmed få rätt till att använda symbolen innebär en återvinningsavgift.

Användning av symbolen

Avtalet berättigar till frivillig användning av symbolen.

Övrigt

Se även Batteriinsamlingsmärket och GRS.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.