Bra miljöval / Falken

Användning

Ursprungsland: Sverige
Tillämpningsområde: Sverige, Danmark, Finland

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen får användas om varan lever upp till de krav som ställs av Naturskyddsföreningen.

Lagligt krav?

Inget lagligt krav.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd.

Användning av symbolen

Efter erhållen licens ska produkten vara märkt med symbolen. Slumpmässiga stickprov genomförs.

Övrigt

Tar hänsyn till produktens livscykel, inte till hur den fungerar. Licensen är tidsbegränsad eftersom kraven skärps med jämna mellanrum. Är den enda märkningen i Sverige som förvaltas av en miljöorganisation (Naturskyddsföreningen).

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.