Bioland

Användning

Ursprungsland: Tyskland
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen utmärker hälsosamma, GMO-fria livsmedel som producerats genom ekologiskt lantbruk.

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering från ackrediterad kontrollant krävs.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Efter erhållet certifikat förpliktar sig producenten att märka sina produkter med Biolandloggan.

Övrigt

Bioland är den största tyska organisationen för ekologiskt lantbruk (Bioland Bundesverband). Biolandprodukter (både råvaran och tillverkningsprocessen) måste godkännas av organisationen. Biolands riktlinjer för olika produktgrupper grundar sig på EU-direktiv 834/2007 om produktion och märkning av ekologiska livsmedel. Årliga kontroller genomförs av opartiska inspektörer.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.