Biokreis

Användning

Ursprungsland: Tyskland
Tillämpningsområde: Tyskland

Klassificering

Miljösymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen används av medlemmar i arbetsgruppen för ekologiskt jordbruk (Biokreis Erzeugerring e.V.)

Lagligt krav?

Nej.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Ja.

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

EU-direktivet 834/2007 om produktion och märkning av ekologiska livsmedel, samt arbetsgruppens egna riktlinjer, är grundande regelverk för symbolen. Produktkontroll utförs årligen av oberoende part.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.