Bestrålningsmärkning / Radura

Användning

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: Internationellt

Klassificering

Hälsosymbol

Vad står symbolen för?

Enligt SLVFS 2000:46 §10 är det inte tillåtet att saluföra bestrålade livsmedel (förutom kryddor) i Sverige. I dagsläget finns det ingen gemensam europeisk standard för denna märkning; endast mätningsmetoder för bestrålade livsmedel är lagstiftade enligt 1999/2/EG och 1999/3/EG.

Lagligt krav?

Nej, symbolen kan ersättas med text, så länge samma information förmedlas.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Strålningsanläggningen som hanterar livsmedlet måste vara EU-certifierat.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Nej.

Användning av symbolen

Märkning av bestrålade livsmedel är obligatorisk, men detta kan göras med antingen symbolen eller text, så länge samma information förmedlas.

Övrigt

Märkningsreglerna gäller även om det bestrålade livsmedlet endast utgör en mindre ingrediens av en sammansatt produkt. I några länder inom EU, såsom Frankrike, Storbritannien, Italien, Holland och Belgien är det tillåtet att bestråla vissa livsmedel.

 

Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler.

Alla symboler från A till Ü

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.