Granskning av produktsäkerhet

Säkerställande av produktsäkerhet och efterlevnad av lagstiftningen

För att säkerställa att du endast släpper ut säkra och lagliga produkter på marknaden erbjuder vi snabba tester av dina produkters säljbarhet. I samarbete med olika partners kontrollerar vi vilka rättsliga krav som gäller för din produkt i respektive EU-land. Vi ser till att den tillgängliga dokumentationen är korrekt, aktuell och trovärdig. Dessutom säkerställer vi att dina produkt- och förpackningsetiketter är korrekta. Efter kontrollen av säljbarheten erbjuder vi dig också laboratorietester av din produkt, om detta är nödvändigt.

Säkerställ säljbarheten – fördelar med vår kontroll

 • Begränsning av företagens finansiella utgifter till enbart artikelspecifika testkostnader
 • Skydd av artiklar, produkter och importerade varor avseende rättsliga krav.
 • Säkerställande av produkternas säljbarhet genom snabb och hållbar dokumentkontroll
 • Små och medelstora företag som inte har någon intern kvalitetssäkring får produktsäkerhet som efterlever lagstiftningen
 • Kontroll av dokument och teknisk dokumentation som tillhandahålls av tillverkaren
 • Insyn och förutsägbarhet gällande kostnader
 • Bekräftelse av produkternas säljbarhet i ett officiellt dokument
 • Garanti för ett snabbt och okomplicerat marknadsinträde
 • Utvärdering av produkter redan innan de börjar säljas genom bedömning av ett oberoende testinstitut
 • Partner i alla frågor rörande produktskydd (WEEE/ElektroG, BattG, VerpackV etc.)
 • En enda kontakt för produktansvar enligt avfallsförordningen i överensstämmelse med de viktigaste lagstadgade produktkraven
 • Företagen kan koncentrera sig på kärnkompetenser i val av produkt
 • Inget behov av egen personal och kontinuerlig utbildning
 • På begäran: uppgradering av produkter med testförseglingar, exempelvis GS-märket

De vanligaste frågorna och våra svar om produktsäkerhet i EU. Kolla här:

Kontakt

Norman Karsch

International Key Account Manager Miljörapportering

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakt

Johan Uhlin

Miljörapportering | Avdelningschef

Telefon

+46-40-30 49 46

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.