Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

Statsminister Ulf Kristersson talar på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte

2023-05-03

På Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte den 4 maj talar statsminister Ulf Kristersson om ett grönare, säkrare och friare Europa, där Sverige och Tyskland spelar viktiga roller.

Hur ska Sverige och Tyskland hantera Kina och Ryssland? Vilka åtgärder krävs för att motverka att Europa tappar i konkurrenskraft? Hur ser Europas svar på USA:s klimatpaket IRA ut? Är det upp till Tyskland och Sverige att staka ut vägen för framtidens Europa?

Med avstamp i Ulf Kristerssons tal följer en diskussion, där utöver statsministern även Jacob Wallenberg, ordförande för Investor AB samt Svenskt Näringsliv, och Siegfried Russwurm, ordförande för tyska industriförbundet BDI tillika vice ordförande i Tysk-Svenska Handelskammaren, deltar. Samtalet modereras av Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker på Svenska Dagbladet.

Tyskland Sveriges största handelspartner

Tyskland är världens fjärde största ekonomi och Sveriges viktigaste internationella handelspartner. Drygt 10 procent av alla varor Sverige exporterade 2022 gick till den tyska marknaden. Samtidigt kom runt 15 procent av alla importerade varor från Tyskland. Basen för de goda handelsrelationerna utgörs av ländernas tillverkningsindustrier, som i många avseenden liknar och matchar varandra. Företagen konkurrerar, men är samtidigt partner. Också på tjänstesidan är utbytet livskraftigt, både importen och exporten visar på en mycket stark tillväxt under 2022 i jämförelse med året före. 

Fram till mitten av 2022 hade mer än 1 900 svenska företag etablerat sig i Tyskland och skapat runt 124 000 arbetstillfällen. Omvänt finns det runt 1 600 tyskägda bolag med drygt 82 000 anställda i Sverige. Siffrorna ger en fingervisning om hur starka relationerna mellan Sverige och Tyskland är. 

+++ Till redaktionerna +++

Seminariet är en del av Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte och äger rum i Stockholm på Grand Hotel kl 16.30-17.45 – till årsmötet på hemsidan.

Presskontakter Tysk-Svenska Handelskammaren:

Kommunikationschef Malin Johansson | malin.johansson@handelskammer.se | 0701043745
samt Valle Wigers | valle.wigers@handelskammer.se | 0739870808

Presskontakt till statsminister Ulf Kristersson:

Hanna Strömberg, 0761286169